Bizi Takip Edin

444 3 993

DOĞAL KAYNAK SULARININ ÖZELLİKLERİ

     Doğal kaynak suları, içerisinde bulunduğu havzanın özelliklerine ve yer yüzüne çıkış noktasındaki zemin tipine göre farklı özelliklerde ve lezzetlerde çeşitlenmektedir. Biz doğal kaynak suyunun özelliklerini anlayabilmek için birkaç parametresine dikkat ederiz.

            pH nedir: pH suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir değerdir. Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ölçer. pH,  H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri (örn; fenolfitalein) ile ölçülebilir. pH değeri daima 1 ve 14 arasında değişen bir sayıdır. Asidik sıvıların hidrojen iyon sayısı yüksektir ve pH değeri 7 den küçüktür. Bazik olan alkali sıvıların hidroksil iyon sayısı yüksek olup, pH değerleri 7 den büyüktür. Doğal kaynak suları hakkındaki yönetmelikte  6,5 – 9,5 pH seviyesi uygun görülmekle beraber, içilebilirlik açısından en uygun olan suların pH değerlerinin 7- 8 pH aralığında olması istenir.

            İletkenlik nedir: Bir maddenin iletkenliği, ilgili maddenin ısı, elektrik ve sesi iletme yetisi ya da gücü olarak tanımlanabilir. Suda iletkenlik, içindeki mineral ve mineral tuzlarının tamamının vermiş olduğu elektriksel bir değerdir. Sudaki mineral ve mineral tuzlarının miktarı arttıkça iletkenlik de artar. Bu manada iletkenliği yüksek olan bir sula daha sert olmakla beraber, iletkenliği düşük olan sular daha yumuşak sulardır.

           Suda sertlik derecesi neyi ifade eder:  Yeryüzündeki sular buharlaşarak bulutlarda depolanır ve tekrar yeryüzüne yağmur olarak döner. Dönüş sürecinde atmosferdeki karbondioksiti çözer ve bir miktar asidik hale gelir. Bu asidik yağmur suyu muhtelif kaya katmanlarından ve akiferlerden kalsiyum karbonatı çözmektedir. İşte bu çözülmüş mineralleri yüksek miktarlarda taşıyan sulara sert su denir. Bir suyun sertlik derecesi kalsiyum karbonatın ilgili suda ne kadar çözüldüğüne bağlıdır. Benzer kimyasal reaksiyonlar magnezyum sülfat, klorid, asit silisit tuzu ve demir için de geçerlidir. Ancak, çözülmüş haldeki kalsiyum karbonat bir suyun sertliğine en fazla katkı yapan elementtir.

         pH seviyesi, iletkenlik ve sertlik derecesi birbiri ile doğru orantılı ve ölçülebilir veriler olup, bu veriler suyun moleküler yapısına ve tadına direk etki eden faktörlerdir. İletkenliği ve sertlik derecesi nispeten yüksek olan bir su daha sert bir su olmakla beraber tadı da daha serttir. Buna karşın iletkenliği, ve sertlik derecesi nispeten daha az olan bir su daha yumuşak bir su olmakla beraber tadı ve içimi de nispeten daha yumuşaktır. Yüzey sularından ve çevre etkilerinden daha fazla etkilenen sularda bu özellikler mevsimsel olarak daha belirgin değişiklikler göstermekle beraber yüzey sularından ve çevre etkilerinden daha az etkilenen veya etkilenmeyen sularda bu özellikler değişiklik göstermez. Damak zevki ve ülke kültürüne göre yumuşak veya sert sular arasında tercihler değişebilmektedir.

     Bu özellikler ışığında 7,42 pH seviyesi , 83,1 mc/cm iletkenlik değeri, 3,5 F (Fransız sertlik derecesi) sertlik derecesinde olan Doyum Doğal Kaynak Suyu yumuşak sular sınıfında yer alır. Uygun sertlik ve dengeli mineral yapısı ile hem damak tadınıza hem de sağlığınıza hitap eder. Düşük sodyum (Na) değeri ile sodyum diyetine uygundur ve kalp, damar hastalıklarını önler. Yumuşak içimi ile şişkinlik yapmaz hazımsızlığı giderir ve börek taşı oluşumuna yol açmaz.